Rajaseututyöllä on ollut tärkeä rooli Suomen historian käänteissä – Uutuuskirja Lähemmäksi muuta Suomea kuvaa rajaseututyön historian 1920-luvulta nykypäivään

Uutuuskirja Lähemmäksi muuta Suomea tarkastelee moniulotteista rajaseututyötä osana Suomen yhteiskunnallista kehitystä. Millä keinon rajaseutujen hyvinvointia on vahvistettu? Miten historian tapahtumat ovat vaikuttaneet toiminnan sisältöön ja päämääriin? Ketkä ovat olleet mukana ja miksi?

Poliittisen historian dosentti, tutkija Ville Jalovaaran Lähemmäksi muuta Suomea -teos piirtää kokonaiskuvan järjestöpohjaisen rajaseututyön historiasta mukana olleiden ihmisten ja yhteiskunnallisten tapahtumien näkökulmasta. Kirja kuvaa rajaseututyötä Suomen historian murroskohdissa.

Suomi oli itsenäistynyt 1917, mutta itäraja oli pitkään levoton. Nuori tasavalta pyrki vakauttamaan rajansa lähentämällä rajaseutuja muuhun Suomeen. Tämä oli rajaseututyön käynnistäjän, maanviljelysneuvos Uuno Branderin visio. Syrjäseutujen elinoloja parantamalla tavoiteltiin kansakunnan yhtenäisyyttä. Määrätietoinen rajaseututyö alkoi keväällä 1923.

Kun talvisota syttyi, nähtiin rajaseututyön tulokset: rajan väestö koki maan omakseen ja puolustamisen arvoiseksi.

Vahvasti maataloudellisena neuvontatyönä alkanut rajaseututyö on ollut myös turvallisuus-, koulutus- ja sosiaalipoliittista. Rajaseutumatkailun edistäminen sekä itä- että länsirajalla ja kulttuuriin liittyvien vetovoimatekijöiden vahvistaminen ovat olleet mukana rajaseututyössä alusta asti. Kirkon rajaseututyön käynnistäminen oli tärkeä osa kokonaisuutta.

Vuosikymmenten saatossa rajaseututyöhön ovat vaikuttaneet niin YYA-sopimus, rajaseudun autioituminen, kylmän sodan päättyminen kuin EU-Suomen syntyminen. 2010-luvlla itärajalle toivottiin viisumivapautta, mutta 2020-luvulla ollaan jälleen lähtöpisteessä: itäinen raja sulkeutuu, yhteistyö naapurin kanssa vähenee ja rajaan kiinnitetään taas erityistä huomiota.

Tänä päivänä järjestöpohjaista rajaseututyötä jatkaa Rajaseutu ry, joka edistää Suomen rajamaakuntien väestön hyvinvointia jakamalla apurahoja opiskelijoille ja tukemalla paikallista yhdistystoimintaa.

Ville Jalovaara
Lähemmäksi muuta Suomea – Rajaseututyötä 100 vuotta
ISBN 978-951-858-329-8
SKS Kirjat 2023