Keitä olivat kirjallisuushistorian tunnetut ja unohdetut naiset? Kynällä raivattu reitti kertoo, kuinka kirjoittavien naisten asema ja arvostus on muuttunut

Kuinka naiset raivasivat tiensä kirjailijoiksi? Anne Helttusen ja Annamari Sauren Kynällä raivattu reitti vie tutkimusmatkalle naisten vähän tunnettuun kirjallisuushistoriaan.

Anne Helttusen ja Annamari Sauren kirja Kynällä raivattu reitti. Suomalaisia kirjailijanaisia tuovat esiin historian unohtamia kirjailijanaisia, joiden tuotantoa kannattaa lukea edelleen. Helttunen ja Saure nostavat näkyviin 35 kirjailijanaisen ammatillisen elämäntarinan, jota on leimannut kirjoittamisen palo ja tarve saada äänensä kuuluviin.

– Hyvin pitkään näkemys on ollut, että naisen paikka on koti ja itsensä esiin tuomista pidettiin naiselle sopimattomana ja epänaisellisena. Naisen oli ylitettävä monta estettä, ennen kuin hän pääsi miehen tasalle kirjailijana. Silti moni nainen kykeni siihen ja ylikin, kirjamme on kunnianosoitus heille, Helttunen ja Saure sanovat.

Moni nainen kirjoitti kirjansa toisille naisille tai lapsille, mikä ei aina lisännyt teosten arvostusta miesten hallitsemassa kirjallisuusmaailmassa. Usein naisten kirjoittamien kirjojen merkitystä pienennettiin leimaamalla ne naisviihteeksi tai moraaliltaan epäilyttäviksi. Jotkut Kynällä raivatun reitin esittelemistä kirjailijoista saivat paljon huomiota jo elinaikanaan, mutta moni muu jäi kirjallisuushistorioiden ulkopuolelle. Tunnemme Minna Canthin ja Hella Wuolijoen, mutta emme välttämättä Hanna Ongelinia ja Helga Nuorpuuta.

Moni kirjoittava nainen oli edelläkävijä ja uranuurtaja paitsi kirjailijana, myös monilla muilla elämänaloilla. Esimerkiksi Helena Westermarck ja Hilja Pärssinen olivat kirjallisen työnsä ohella vahvoja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Monet taistelivat Emilie Björksténin tavoin sen puolesta, että naisella ylipäänsä on oikeus ilmaista itseään.

Naisen asema on muuttunut viimeisen kahdensadan vuoden aikana rajusti. Lait ja vallitsevat arvot ja asenteet ovat aina vaikuttaneet naisen mahdollisuuksiin olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Anne Helttusen ja Annamari Sauren teos näyttää myös, miten historian tapahtumat, kirjallisuuden ja yhteiskunnan kehitys sekä ajan ilmiöt elävät heidän tarinoidensa rinnalla. Jokaisen Kynällä raivattu reitti -teoksessa esitellyn kirjailijan ammatillinen kasvutarina on itsenäinen, mutta yhdessä ne muodostavat laajemman kuvan siitä, miten eri keinoin nämä naiset ovat raivanneet tiensä kirjailijoiksi.

Suomalaisen kirjallisuushistorian naisiin kannattaa tutustua myös siksi, että heidän tuotannostaan voi tänäkin päivänä löytää paljon hyvää ja aikaa kestänyttä luettavaa.

– Esimerkiksi Elsa Heporaudan ja Lempi Jääskeläisen kirjat eivät ole menettäneet koskettavuuttaan. Kirjastamme saa paljon varteenotettavia lukuvinkkejä tutkimusmatkoille naisten vähän tunnettuun kirjallisuushistoriaan, Helttunen ja Saure kertovat.

Anne Helttunen ja Annamari Saure
Kynällä raivattu reitti. Suomalaisia kirjailijanaisia
ISBN 978-951-858-523-0
491 sivua
SKS Kirjat 2024

Tilaa verkkokaupasta >>

Lue lisää: Anne Helttunen ja Annamari Saure kirjoittavat esseessään keitä kaikkia Runebergin päivänä olisi syytä juhlia