Vuoden työväentutkimus 2024 -palkinto Kalle Kalliolle Ratajätkät-teoksesta

Kalle Kallion rautatienrakentajista ja teollistuvan Suomen rautatiehistoriasta kertova Ratajätkät-teos on palkittu Vuoden työväentutkimus 2024 -palkinnolla.

Ratajätkät kuvaa rautateiden rakentajien elämää teollistuvan Suomen suurilla ratatyömailla. Kalle Kallion ansiokas teos seuraa raskasta työtä tehneitä miehiä läpi kuohuvien vuosikymmenten, ja kertoo keitä he oikein olivat ja miten paikalliset yhteisöt heihin suhtautuivat. Rautatie antoi leivän tuhansille työmaalta toiselle kulkeneille jätkille, mutta millaista oli heidän elämänsä korpien keskellä? Radanrakentajien tarinaa kuvaava teos avaa uuden näkökulman myös siihen, kuinka köyhästä suuriruhtinaskunnasta kasvoi moderni, teollinen ja itsenäinen Suomi.

Kuva: Kati Lehtinen

Vuoden työväentutkimus -palkinto jaetaan vuosittain erityisen ansiokkaalle teokselle, joka käsittelee työväestöä, sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää tai muuta toimintaa. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa ja tehdä näkyväksi työväestöön liittyvää historian-, perinteen- ja kulttuurintutkimusta. Palkinnolla halutaan myös tuoda esiin, miten työväentutkimus on muovaamassa tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa. Vuorovuosittain palkinto jaetaan akateemiselle tutkimukselle ja vuorovuosittain muun tyyppiselle teokselle. Vuonna 2024 palkinnosta kilpailivat vuosina 2022 ja 2023 ilmestyneet akateemiset tutkimukset.

Palkinnon myöntää Työväenperinne ry, ja palkintoa tukevat Työväen Sivistysliitto TSL sekä ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi. Valinnan suorittaa vuosittain koottava palkintoraati. Palkintoraatiin kuuluvat tänä vuonna puheenjohtajana professori emeritus Kari Teräs sekä muina jäseninä tutkimuspäällikkö Elsi Hyttinen, professori emeritus Pauli Kettunen, FT Heikki Kokko, dosentti Jukka Pietiläinen ja VTT Anna Rajavuori. Raadin sihteerinä toimii tietoasiantuntija Alpo Väkevä.

Vuoden työväentutkimus -palkinto myönnettiin Kalle Kalliolle teoksesta Ratajätkät: Rautatienrakentajien kokemukset 1857–1939 (SKS Kirjat, 2022).

Vuoden työväentutkimus -kunniamaininta myönnettiin Leena Enbomille väitöskirjasta The Working Poor: Labour Strategies of Welfare Recipients in Helsinki, 1890–1970 (Helsingin yliopisto, 2023).

Lue lisää palkinnosta täältä

Kalle Kallio
Ratajätkät – Rautatienrakentajien kokemukset 1857–1939
ISBN 978-951-858-314-4
589 sivua
SKS Kirjat 2022

Tilaa verkkokaupasta