Taina ja Janne Saarikiven toimittama Turhan tiedon kirja peräänkuuluttaa tutkimuksen vapautta ja kritisoi Suomen nykyistä tiedepolitiikkaa

Maailma on täynnä tietoa. Miksi yhdet tiedot arvioidaan tarpeellisiksi ja toiset vähemmän tarpeellisiksi? Miksi osa julkaistaan ja osa jää julkaisematta? Kuka valinnat tekee ja millä perustein? Kun yhteiskunta vaatii tieteeltä “hyödyllisyyttä”, mitä se oikeastaan vaatii ja miksi?

Taina ja Janne Saarikiven toimittama Turhan tiedon kirja ravistelee käsityksiä yliopiston tehokkuudesta, innovaatioista, osaamisesta sekä kilpailuun perustuvasta tieteenteosta. Kirja haluaa antaa kunnianpalautuksen tieteen vapaudelle, uteliaisuudelle, tiedonjanolle ja sivistykselle. Parhaimmillaan tiedettä tehdään silloin, kun ihminen haluaa tietää jotakin riippumatta yhteiskunnan ja ympäristön odotuksista.

Turhan tiedon kirja koostuu eri alojen tutkijoiden julkaisemattomista teksteistä, jotka on poistettu väitöskirjoista tai muista tutkimuksista. Samalla teos on tiedepoliittinen puheenvuoro keskusteluun yliopistojen ja tutkimuslaitosten profiloinnista, koulutuksen “poisvalinnoista” ja tieteen tehostamisesta. Omat tekstinsä kokoelmaan ovat luovuttaneet Laura Lindstedt, H. K. Riikonen, Eero Tarasti ja 20 muuta tieteentekijää.

“Kaikkea tulee tutkia, koska maailma on niin kiinnostava. Näennäisen turhakin tieto voi osoittautua merkitykselliseksi, kun kontekstia vaihdetaan. Tieteellinenkin maailmankuva on aina ihmisen valinnan tulos”, Saarikivet muistuttavat. He omistavat Turhan tiedon kirjan kaikille niille tinkimättömille ja taitaville tutkijoille, joista ei koskaan tullut professoreja ja jotka eivät ole menestyneet millään muillakaan kvantifioitavissa olevilla tavoilla.

Turhan tiedon kirja juontaa juurensa vuoden 2015 koulutusleikkauksiin, jotka rampauttivat yliopistoyhteisöä ja johtivat satojen pätevien tutkijoiden irtisanomisiin. Tuolloin Taina ja Janne Saarikivi järjestivät Turhan tiedon kurssin, organisoivat Helsingin yliopiston 375-vuotisvarjojuhlan ja perustivat Turhan tiedon seuran. Yliopistoleikkauksista on nyt kulunut puoli vuosikymmentä, ja rahoitussäästöistä on tullut pysyviä. Samalla tutkijoiden tekemien rahoitushakemusten määrä on jatkuvasti noussut ja todennäköisyys saada rahoitusta laskenut. Pahoinvointi yliopistolla lisääntyy. Kuluva vuosi 2021 on Tutkitun tiedon teemavuosi.

Turhan tiedon kirjan julkistamistilaisuuden tallenne on katsottavissa Rosebud Sivullinen -kirjakaupan YouTube-kanavalla >>

Taina ja Janne Saarikivi (toim.)
Turhan tiedon kirja – Tutkimuksista pois jätettyjä sivuja
ISBN 9789518581577
SKS Kirjat 2021

Tilaa teos verkkokaupastamme >>

Tilaa kirja-aiheinen uutiskirjeemme >>